O nás

Informace o společnosti Itron Czech Republic

V centru všech energií.

Společnost Itron Inc. Je vedoucí firmou v oblasti technologie energie a vodního průmyslu.  Naše společnost je vedoucím světovým dodavatelem inteligentního měření,  sběru dat  a obslužného softwaru. Bezmála 8. tisíc uživatelů spoléhá na naší technologii, která jim poskytuje lepší možnost přenosu a použití energie a vody. Naše produkty zahrnují měřiče elektřiny, plynu, vody a tepla, sběr dat a komunikační systémy, zahrnující AMR(Automatický odečet dat) a AMI(Pokročilý systém měření), řízení přenosu dat a komunikační software ; stejně tak i řízení projektů, instalace a konzultační servis.

Voda

V oboru vodoměrů se řadí Itron s ročním objemem produkce přesahujícím 7 mil. ks k největším světovým výrobcům. Výrobní program zahrnuje kompletní sortiment vodoměrů DN 15 – 500 mm různých konstrukčních principů a pokročilé systémy dálkového sběru dat z měřidel.

Teplo

Itron patří celosvětově a od r. 1993 i na českém trhu, k předním dodavatelům měřičů tepla zejména pro měření v teplovodních a horkovodních systémech. Současná generace měřidel je založena na statickém principu měření s řadou funkcí a komunikačních možností.
Důležité upozornění: Změna distribuce vodoměrů a měřičů tepla

Elektřina

Podporujeme rozvodné podniky dle zrychlujícího se trendu nárůstu požadavků deregulovaného trhu energie. S komplexní řadou produktů pro malo-odběr, komerční a průmyslové použití, od elektroměrů elektromechanických, statických a multi-tarifních, až po systémy datové komunikace a  management zátěže.

Plyn

Naše domovní a průmyslové plynoměry, konvertory, regulátory a stanice, spolu s dálkovým odečtem dat a předplatním systémem,  zajišťují precizní měření a kontrolu tohoto bezpečného, čistého a ekonomického zdroje energie.
Důležité upozornění: Změna distribuce měřidel a regulátorů plynu

Společnost Itron Czech Republic s.r.o. získala v roce 2005 certifikát Systému řízení kvality dle ISO 9001 pro komplexní služby v oblasti dodávek měřící techniky v oblasti měření elektrické energie, plynu, tepla a vody.
PDF dokument Politika kvality